• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายอนุชิต คำวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายชาฟี หละสัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  3. นายสูไฮมีน สะมะแอ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  4. นายปรีชาพล คงสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  5. นายศุภชัย ล่องลอย (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  6. นายธีรนันท์ โขยวั่นเซ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่