• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายอนุชิต คำวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4. นายชาฟี หละสัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  5. นายสูไฮมีน สะมะแอ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  6. นายณัฐวุฒิ แก้วแพง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  7. นายปรีชาพล คงสวัสดิ์ (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  8. นายธีรนันท์ โขยวั่นเซ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่