• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายเจษฎธนา ลิ้มวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  3. นายพงศกร ชอบงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  4. นายจิรเมธ มาตมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  5. นายทรงวุฒิ วัฒนพงศ์ (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  6. นายอภิชัย ศิริตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  7. นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  8. นายวีรวัฒน์ ประวงษ์ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  9. นายอนุชิต เลาะลาเมาะ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ