• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสุภาณี ชูศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายภัคธร หวังจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาววัลยา  บุญณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  4. นางสาวกูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  5. นางสาวเบบี้ บินมะหมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  6. นางสาวธนิษฐา ถาวงษ์กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  7. นางสาวสิรินนภา โต๊ะสัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  8. นางสาวโซบียา  ปาทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ