• รายการแข่งขัน

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานซ่อมรถยนต์ //ระดับ ปวส.
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายเกียรติพล ช่วยทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
    2. นายนพเก้า ทิพย์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
    3. นายณัฐวุฒิ จำนงวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
    4. นายจักรกฤษณ์ จรประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร