• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายทิวากร สามิภักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  2. นายอาลิฟ หะยีสาเมาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นายวรศักดิ์ จุลพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  4. นายอนุศิษย์ สมันตรัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  5. นายเกรียงไกร หนูยิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  6. นายธีรพล อัมพันธ์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  7. นายวริศปกรณ์ ชูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นายสรวิศ พุทธเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  9. นายกิตติธัช ทองทะวัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  10. นายสิริกร เขียวกุ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  11. นายวิษณุพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ