• รายการแข่งขัน

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานตะไบ //ระดับ ปวช.
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายเอกรินทร์ นิลงาม โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ