• รายการแข่งขัน

  • ประเภทการประกวด >> การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน //ระดับ ปวช.
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายอลงกต เวชพักตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
    2. นางสาวตัสนีม สมาน โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
    3. นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
    4. นายวรวุธ มากบรรจง วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา