• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายอลงกต เวชพักตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวอคิราภ์ บุญวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวศิริรัตน์ ชูดำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  5. นางสาวตัสนีม สมาน โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  6. นางสาวซารีนา หมุดบินแล๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  7. นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นางสาวผการัตน์ จอกทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  9. นายวรวุธ มากบรรจง วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา