• สรุปเหรียญรางวัล

 • ลำดับที่ สถานศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 71 20 7 98
  2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 42 14 13 69
  3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 30 15 5 50
  4 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 29 16 15 60
  5 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 28 20 12 60
  6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 21 16 11 48
  7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 18 15 12 45
  8 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 16 11 4 31
  9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ 16 8 7 31
  10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 16 5 11 32
  11 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 14 5 5 24
  12 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 13 8 13 34
  13 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 13 8 3 24
  14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 12 10 11 33
  15 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 10 8 6 24
  16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 9 10 7 26
  17 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 8 8 7 23
  18 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 7 11 14 32
  19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 7 9 14 30
  20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 7 3 8 18
  21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 6 8 13 27
  22 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 6 4 6 16
  23 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 5 8 3 16
  24 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 5 5 4 14
  25 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ 5 4 6 15
  26 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 4 3 3 10
  27 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 4 2 2 8
  28 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 3 4 3 10
  29 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่ 2 2 2 6
  30 โรงเรียนพณิชยการศักดิศิลปิน 1 2 5 8
  31 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 1 1 3 5
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่ 1 1 2 4
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 1 1 2 4
  34 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 0 9 1 10
  35 โรงเรียนอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 2 2 4
  36 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 0 2 1 3
  37 โรงเรียนนครอาชีวศึกษา 0 1 2 3
  38 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0
  38 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี 0 0 0 0
  38 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0

  รวม

  431 279 245 955