• สรุปเหรียญรางวัล

 • ลำดับที่ สถานศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 49 29 10 87
  2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 33 17 10 60
  3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 28 26 17 71
  4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 25 19 8 52
  5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 19 19 16 54
  6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 18 14 15 47
  7 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 15 23 7 45
  8 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 14 19 13 46
  9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 9 14 9 32
  10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 9 11 6 26
  11 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 9 10 7 26
  12 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 8 11 12 31
  13 วิทยาลัยพณิชยการศักดิ์ศิลปิน 8 7 2 17
  14 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 7 7 8 22
  15 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 6 10 4 20
  16 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 6 7 3 16
  17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 5 6 11 22
  18 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 5 4 4 13
  19 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 4 6 8 18
  20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 4 4 5 13
  21 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 4 3 2 9
  22 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 3 8 13 24
  23 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 3 6 14 23
  24 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 3 6 4 13
  25 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 3 5 4 12
  26 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 3 4 2 9
  27 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 3 2 2 7
  28 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 2 10 5 17
  29 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 2 5 4 11
  30 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ 1 4 0 5
  31 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ 1 2 1 4
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 1 3 4
  33 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 1 0 1
  34 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่ 0 0 0 0

  รวม

  309 320 229 857